Fasáda nové generace

Příroda stvořila unikátní, evolucí prověřený tvar. Fasáda Honeycombs vychází z její modularity. Její základní vlastností je intuitivnost a jednoduchost instalace.

O Honeycombs

S Y S T É M O V É   Ř E Š E N Í

Systémové řešení nám po letitých zkušenostech umožňuje překonat i ty nejtěžší výzvy pro realizaci opláštění budov a obytných jednotek. Míra improvizace při použití našeho systému je trvale snížena sortimentem pomocných profilů a lišt dotvářejících celek. Nic dalšího nepotřebujete.

Přesnost a modulární řešení, které se vám přizpůsobí.


Konstrukce kazet

B O N D  K A Z E T Y

Kazety jsou konstruovány s využitím unikátních vlastností bondových materiálů. Letité zkušenosti v navrhování těchto dílů nám dávají jistotu správnosti naší konstrukční filozofie.

Přesné spoje


Základní moduly kazet jsou vyráběny na CNC strojích zajišťujících vysokou a konstantní přesnost vyráběných dílů.

Manufakturní zpracování a kontrolní procesy s identifikačními štítky mapují celý výrobní cyklus každého dílu. Tím je zajištěna kvalita a garance výrobních sérií s identickou barvou.

Dvousměrný rošt DKM2A

Certifikovaný podkladní rošt DEKMETAL DKM2A je spolehlivě dimenzován pro Honeycombs. Jeho promyšlené řešení je použitelné pro většinu stavebních povrchů.

Smysl pro detail. Kdekoliv!

Velkou výhodou fasád Honeycomb je jejich modulárnost.

Instalace

Po zaškolení na montáž systému Honeycombs bez potíží zvládnou řadoví pracovníci. Předností je jednoduchost, standardní úroveň potřebného montážního vybavení a celková rychlost montáže. 

Nosný rošt


Se upevňuje na nosnou konstrukci budovy a přenáší zatížení od pohledových prvků a účinků sání a tlaku větru do konstrukcí budovy.

⊙ Jasně daná místa rozteče rastrů pro kotvení kazet Honeycombs

Rošt je sestavený z bodových prvků (konzol) a jednoduchých (obvykle pozinkovaných) liniových prvků (profily tvaru J, Z a Omega).

Snadná údržba

Odolnost fasády proti znečištění je dána povahou aluminiových sendvičových materiálů (bond). Obvykle postačí omytí tlakovou vodou.

+420 603 491 467
info@honeycombs.cz
www.honeycombs.cz

Honeycombs je produkt firmy MONTAGE 24

Žleby 258, 763 02 Zlín – Malenovice
Česká Republika

IČ: 03282422
DIČ: CZ03282422

Vedeno u Krajkého soudu v Brně, složka C83987